10.30 uur      Opening door Jachthoornblazers & welkomstwoord door de voorzitter

11.30 uur      Demonstratie schapenherder

12.00 uur      Jachthoornblazers (10 min.)

12.30 uur      Demonstratie honden KNJV

13.00 uur      Jachthoornblazers (10 min.)

13.30 uur      Demonstratie schapenherder

14.00 uur      Jachthoornblazers (10 min.)

15.00 uur      Roofvogelshow

16.15 uur      Jack-Russelrace

16.45 uur      Loterij

17.00 uur      Jachthoornblazers, borrel & sluiting